Produkter

Epsom salt

Jag är återförsäljare av Epsomsalt. Det används framförallt för att rena kroppen utvärtes från gifter, så kallad detox.

Nu åter i lager.

Jag har också några Baar-produkter.